تاریخ‌های مهم

تاریخ برگزاری: ۲۱، ۲۲ و ۲۹ مهرماه

مهلت ثبت‌نام: ۳۱ شهریورماه