نشست۱۲۶: تناظر متغیر نظم پدیده‌های بحرانی و متغیر نهان شبکه‌های عصبی

نشست۱۲۶: تناظر متغیر نظم پدیده‌های بحرانی و متغیر نهان شبکه‌های عصبی

🟣 نشست مشترک گروه کیهان‌شناسی محاسباتی و آزمایشگاه میان‌رشته‌ای ابن‌سینا

🔹 تناظر متغیر نظم پدیده‌های بحرانی و متغیر نهان شبکه‌های عصبی

📆 زمان: سه‌شنبه، ۲۸ تیرماه ۱۴۰۱، ساعت ۱۶:۳۰

🔹 علی حقیقت‌گو
دانشگاه شهید بهشتی

🔗 لینک محل برگزاری

Leave a Reply