? نشست مشترک گروه کیهان‌شناسی محاسباتی و آزمایشگاه میان‌رشته‌ای ابن‌سینا

? تناظر متغیر نظم پدیده‌های بحرانی و متغیر نهان شبکه‌های عصبی

? زمان: سه‌شنبه، ۲۸ تیرماه ۱۴۰۱، ساعت ۱۶:۳۰

? علی حقیقت‌گو
دانشگاه شهید بهشتی

? لینک محل برگزاری

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *