مهرزاد شادمان‌گهر دانش‌آموخته‌ کارشناسی ارشد فیزیک سیستم‌های پیچیده از دانشگاه شهید بهشتی است. او سابقه‌ تدریس فیزیک محاسباتی و برنامه‌نویسی در حین تحصیل و بعد از آن و نیز سابقه‌ کار به عنوان تحلیل‌گر داده در شرکت فناوری‌های علوم داده‌ حسابا را دارد.