ثبت‌نام مدرسه‌

فرم زیر درخواست اولیه‌ی شرکت در مدرسه و کارگاه تحلیل آماری میدان‌های کیهانی است. پس از بررسی سوابق علمی متقاضیان توسط کمیته‌ی برگزاری، نتایج به پذیرفته‌شدگان اعلام شده و اطلاعات لازم برای تکمیل ثبت‌نام برای آن‌ها ارسال خواهد شد.

هزینه‌ی شرکت در این مدرسه برای همه‌ی شرکت‌کنندگان ۱۵۰۰۰۰ تومان خواهد بود.

مهلت ثبت‌نام در مدرسه به‌پایان رسیده است.