تمامی اسلایدها و کدهای استفاده شده در این کارگاه، در لینک گوگل درایو زیر قابل دسترسی هستند:
https://drive.google.com/drive/folders/14xERiiPPsqZ7xYSliCSBJC409cX-8UJe?usp=sharing

ویدیوهای جلسات کارگاه نیز در این درایو قرار داده شده‌اند (تا این لحظه ویدیوهای روز اول آپلود شدند).