🟣 نشست مشترک گروه کیهان‌شناسی محاسباتی و آزمایشگاه میان‌رشته‌ای ابن‌سینا

🔹 نوسانات تابش خورشیدی: داده‌های رصدی و بازسازی‌شده

🔹 ایمان طالبی
دانشگاه شهید بهشتی

📆 زمان: یک‌شنبه، ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۰۰

🔗 لینک محل برگزاری

نوسانات تابش خورشیدی : داده‌های رصدی و بازسازی شده

تا پیش از سال ۱۹۷۸ میزان کل نور تابش شده از خورشید (Total Solar Irradiance) که به اختصار TSI نامیده می‌شود مقداری ثابت فرض می‌شد و نوسانات آن به عدم دقت دستگاه های اندازه‌گیری نسبت داده می‌شد. با شروع ماموریت های فضایی اندازه گیری های دقیق TSI ممکن شد و نتایج حاصل از آن، نوسانات قطعی این کمیت را نشان داد.

اندازه گیری TSI توسط ماهواره های مختلف، همراه با بازه‌ زمانی کاری متفاوت منجر به داده‌‌هایی جداگانه شد. پر کردن حفره‌های بین داده‌ها و ترکیب آن ها منجر به داده‌هایی مرکب و یکپارچه برای بازه زمانی ۱۹۷۸ به بعد شد؛ اما هر کدام از این داده های مرکب روندهای متفاوتی را نشان می‌دادند. علاوه بر این روش‌های متفاوتی برای مدل‌سازی داده های تغیرات TSI مبتنی بر اطلاعات رصدی موجود از ویژگی های سطحی خورشید و نوسانات میزان ایزوتوپ های حاصل از اندرکنش جو و پرتو کیهانی در سطح زمین توسعه پیدا کردند و در ترکیب با داده های رصدی ماهواره‌ها منجر به داده‌های با پوشش زمانی چندین صده تا هزاره شده‌اند؛ این داده‌ها تناوب، روند ها و دامنه تغییرات یکسانی را برای تغیرات TSI پیش بینی نمی کنند و لذا منجر به ابهامات زیادی شده‌اند.

در این ارایه ابتدا مروری بر تاریخچه بررسی TSI و مناقشات موجود در مورد داده‌ها خواهیم داشت؛ سپس به بررسی ارتباط TSI با پارامتر های مختلف فعالیت خورشیدی و اهمیت آن در فهم بهتر چرخه‌های کوتاه و بلند مدت خورشید پرداخته می‌شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *